Tummen upp

Mättjänsten

Från att ha varit ett företag som i huvudsak har levererat utrustning för mätinsamling är Infometric numera även ett utpräglat tjänsteföretag. Allt fler låter oss sköta all insamling och vi levererar på önskat sätt kundens mätinformation. Vi vill hjälpa våra kunder att göra det de är bra på - genom att göra det vi är bra på.

Vår Mättjänst

Genom att teckna ett avtal om Mättjänst överlåter ni arbetet med all insamling och övervakning av hela insamlingssystemet till Infometric. Ni behöver inte installera någon mjukvara hos er och slipper därför egna driftkostnader som utbildning av personal, hantering av backup och kontinuerlig övervakning. Vi garanterar att alla mätvärden finns tillgängliga i minst två år. Överföring av mätvärden till ert debiteringssystem kan ske på en mängd olika sätt.

För ett optimalt nyttjande av sitt mätsystem bör samtliga mätvärden i systemet samlas in regelbundet. Infometric har stor erfarenhet och kompetens inom området. Genom att överlåta arbetet till oss sparar ni tid och resurser. Dessutom får ni fördelen att mätarställningen på varje lägenhet eller lokal kan presenteras grafiskt på webben, tillgänglig för alla, överallt.

I vår Mättjänst ingår insamling, validering, mätvärdesexport och support. Läs mer om dessa tjänster under respektive rubrik nedan.

Att få igång alltihop!

Vid driftsättningen skall all utrustning som monterats upp av elinstallatörer, VVS-installatörer och nätverkstekniker startas upp. Driftsättningen gör det möjligt att få in riktiga mätvärden från rätt plats i rätt tid.

Infometric sköter allt.

Vad innebär en driftsättning

När all mätutrustning är monterad på plats måste information om varje mätenhet matas in i systemet. Tillhörighetskontroll samt funktionskontroll skall genomföras för att verifiera att systemet är korrekt inkopplat. När systemet är driftsatt kan mätarställning från varje mätare läsas av från en dator som har Infometrics mjukvara installerad alternativt via vår webbtjänst. Vi erbjuder driftsättning med kompetens och erfarenhet från olika system. En korrekt utförd driftsättning är en förutsättning för att insamlingen av mätvärden skall fungera.

Egenkontroller

Grunden för en lyckad driftsättning är en korrekt ifylld egenkontroll från Installatören. För att skapa en bra förutsättning har vi tagit fram enkla egenkontroller för våra produkter. Dessa levereras med produkterna men kan även erhållas från Infometrics support.

Samla in och validera

Grunden i vår Mättjänst är naturligtvis att vi samlar in de mätvärden kunden önskar, men vi övervakar också kontinuerligt alla mätpunkter så att åtgärder snabbt kan sättas in om något fel uppstår.

Insamling

När samtliga mätenheter är monterade och systemet är driftsatt ska information om aktuell mätarställning kontinuerligt samlas in. Infometric erbjuder en Mättjänst som samlar in alla mätvärden varje dygn och lagrar informationen i en databas i minst två år. För kunder som har önskemål om annan insamlingsfrekvens kan vi även erbjuda kundanpassade lösningar, timvärden.

Validering

Alla insamlade mätvärden valideras och rimlighetskontrolleras givetvis.

Hur får du tillgång till din information?

Eftersom alla kunder har olika behov är det vi som anpassar oss efter våra kunder - och det har vi gjort så länge att vi har lösningar  som passar de flesta. Att få tillgång till sina mätvärden ingår självklart som en del i vår Mättjänst.

Exportfiler

För att kunna använda insamlade mätvärden till debiteringsunderlag kan Infometric leverera en datafil som kan skräddarsys efter kundens egna ekonomisystem. Vi har stöd för de allra flesta ekonomisystem som finns på marknaden. Till exempel har vi stöd för Elegans, Husar, Bra Hyra, Hambo och Summarum. För föreningar som är anslutna till Riksbyggen, HSB eller Fastighetsägarna finns koppling direkt till de centrala hyressystemen.

Webservice

För de kunder som önskar integrera sina ekonomisystem mot Infometrics insamlingstjänst erbjuder vi nu en ny webservice som gör det möjligt för kundens ekonomisystem att läsa in data direkt från vår databas, alltså utan mellanliggande hantering av en exportfil.

Egen hemsida - mätvärden på webben

Det finns även möjlighet att själv skapa en exportfil, hämta mätarställningar, via vår hemsida.

Använder du vår Mättjänst har du alltid tillgång till dina mätvärden - var du än befinner dig.

Överblick

Med Infometrics webbtjänst finns det möjlighet för fastighetsägare att få en total överblick av energi- och vattenförbrukning samt temperaturer för alla fastigheter och lägenheter. Det går även att söka information om en specifik fastighet eller lägenhet.

Via anslutning till extern lägenhetsportal kan enskilda lägenhetsinnehavare få en grafisk presentation av sin förbrukning dygnsvis i upp till två år.

Analys

Det finns även möjlighet att analysera olika förbrukningar över en tidsperiod med vårt analysverktyg. Genom att analysera sin energiförbrukning får man en ökad kunskap och medvetenhet som gör det lättare att sänka energiåtgången. En lägre energiförbrukning sparar både pengar och miljö.

Serviceavtal

Infometric kan erbjuda en utökad service vid felavhjälpning genom ett Serviceavtal.
Serviceavtalet innebär att Infometric aktivt arbetar med felavhjälpning för föreningen
istället för att enbart skicka en felrapport. Serviceavtalet tecknas som ett tillägg till
det vanliga Mättjänstavtalet.

Utbildning

Vi kan skräddarsy ett utbildningspaket för en eller flera användare. Vi erbjuder både utbildning på plats hos er, alternativt interaktivt framför datorn via en telefonkonferens.