Presentation

Konsulter/installatörer

Med en alltmer ökad energiförbrukning och ökade energikostnader ställer nu många fastighetsägare och hyresgäster nya krav på mätning och debitering av energiförbrukning.

Det borde vara självklart att noggrant kunna mäta, debitera och betala en individuell förbrukning, kontinuerligt kunna följa upp hur mycket man sparar på olika energisparåtgärder samt att kunna bidra till en minskad belastning på miljön. Infometrics energimätsystem Info-El® använder modern mät- och kommunikationsteknik som möjliggör en effektiv mätning, bearbetning och rapportering av flöden, volymer och temperatur.

Som konsult eller installatör får man ofta frågorna:

  • Vad ska vi mäta?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur stor är besparingen?
  • Hur ska vi dimensionera systemet? 

Infometric har flera olika lösningar beroende på hur kundens fastighet ser ut, vi arbetar med transparent M-busprotokoll, men vi erbjuder även elnät samt radio som kommunikationslösning.

 

Kollektivel

Om ni som fastighetsägare idag har kollektivel, där elen ingår i avgiften och fördelningen sker genom t.ex. andelstal eller kvm är det stor anledning till att höra av er till oss på Infometric.

Dokumenterade besparingar som andra fastighetsägare har gjort ligger på upp till 43 % efter att man satt upp individuella elmätare i varje lägenhet. Snittet ligger på 20-25 % och det innebär mycket pengar som fastighetsägaren slipper ta på sin driftbudget utan kan föra ut på sina boende som rättvist betalar efter det man faktiskt förbrukat.

De boende har samtidigt en möjlighet att minska sina kostnader för el genom att vara smarta och exempelvis släcka lampan när man går ut från ett rum, köpa lågenergilampor, stänga av standby elektronik m.m.

 

Individuell vattenmätning

Tidigare har man alltid delat kostnaderna för vattenförbrukningen i en fastighet, oavsett om man förbrukat mycket eller lite vatten har alla lägenheter haft samma kostnad. Genom att installera vattenmätare på inkommande stam som sedan skickar förbruknings­data till ett system som samlar in denna information kan man snabbt och enkelt kan se hur mycket vatten respektive lägenhet förbrukar.

Då blir det en rättvis fördelning av kostnaden mot den verkliga förbrukningen och dessutom en löpande information som tydligt visar   kopplingen mellan beteende och förbrukning. Vid individuell mätning minskar förbrukningen i 9 fall av 10 och därmed kostnaden som i sin tur även är bra för miljön.

Även här visar statistik från tidigare projekt att det finns en stor besparingspotential om ca 25%. Bästa tillfället att göra denna installation totalkostnadsmässigt är i samband med att fastighetsägaren gör en stamrenovering.

 

Temperaturmätning

Fastighetsägare ställer in sina värmekurvor enligt ett antal parametrar, men vet ändå inte med säkerhet om man lyckas leverera rätt, och utlovad,  temperatur till alla boende.

Genom att sätta en temperaturgivare i varje lägenhet kan man följa upp att man tillhandahåller den temperatur man lovat, varken mer eller mindre. Här finns det mycket pengar att spara genom att göra s.k. driftoptimeringar.

 

Koppling till fastighetssystem

För fastighetsägare som är anslutna till HSB eller Riksbyggen finns koppling direkt till deras ekonomisystem. Det innebär att kostnaden för förbrukningen automatiskt visas på månadsavin för el, vatten m.m.

För alla andra föreningar så har vi idag ett tjugotal olika kopplingar till de mest förekommande ekonomisystem på marknaden, vilket innebär att oavsett hur ni hanterar avgifter idag eller vilka ekonomiska förvaltare/system ni använder kan vi hitta en lösning som passar er.

 

Visualisering av mätvärden

När boende ser sin förbrukning och kan påverka den så ökar också intresset för att få noggrann uppföljning av olika energislag. Infometric arbetar idag mycket med att hjälpa fastighetsägare med att visualisera mätvärden och förbrukningar som den boende har.

Förutom att varje boende kan följa sin förbrukning per dygn på en hemsida eller i sin telefon så har vi numera också möjligheten att visa förbrukningarna i en elektronisk porttavla. Där kan den boende med sin "tag" logga in och snabbt få upp information om sin förbrukning.

I nästaframtida steg i visualiseringen kopplar vi oss mot operatörer som arbetar med IP-TV.