Hur vi kan hjälpa er

-Kommer energi att kosta mindre i framtiden?
-Vill jag betala grannens varmvatten?
-Vilken mätare skall jag välja?
-Hur kan jag bidra till ett grönare samhälle?

Med en ökad energiförbrukning och ökade energikostnader ställer nu många fastighetsägare och hyresgäster nya krav på mätning och debitering av energiförbrukning. Det borde vara självklart att noggrant kunna mäta, debitera och betala en individuell förbrukning, kontinuerligt kunna följa upp hur mycket man sparar på olika energispar åtgärder samt att kunna bidra till en minskad belastning på miljön.

Infometrics energimätsystem Info-Sam använder modern mät- och kommunikationsteknik som möjliggör en effektiv mätning, bearbetning och rapportering av förbrukade flöden, volymer och temperaturer.

Infometrics mätsystem Info-El består av ett fåtal kommunicerande enheter som dessutom kan kopplas samman med annan mätutrustning som "talar samma språk". Tack vare digital teknik kan olika typer av mätdata samlas in och behandlas för att därefter rapporteras i klartext. Det finns flera olika sätt att kommunicera med mätarna: M-bus, Radio, Tråd, Elnätet, GPRS etc. Allt beror på mätobjektets beskaffenhet och vad som är mest kostnadseffektivt för kunden. Många typer och fabrikat kan användas, liksom att olika slags flöden kan mätas; el, vatten, temperatur och gas.

Såväl i hyresfastigheter som bostadsrätter finns stora vinster att göra - både för de boende och för den övergripande förvaltningen och driften.

Från kollektiv till individuell elmätning

Det finns fortfarande många objekt från 60- och70-talen som har kollektiv mätning av el, ett system som är baserat på mycket låga energikostnader. T.ex. betalar alla hushåll med samma lägenhetsstorlek lika mycket för el oavsett innehav och användning av tvätt- och diskmaskiner, infravärme på inglasad balkong eller golvvärme i badrum. Vid en konvertering från kollektiv till individuell mätning av el eller varmvatten installeras en elmätare och/eller en varmvattenmätare i varje lägenhet.

Tack vare den kan de boende själva följa sin förbrukning samtidigt som debiteringen baseras på den faktiska förbrukningen. Denna omläggning brukar resultera i en minskad vattenförbrukning på 15-30%*) och minskad elförbrukning på 10-30 % *) Det innebär en stor miljöbesparing samtidigt som flera boende får minskade månadskostnader för el eller annan energi.

*) Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande (2008)

Infometric och nätbolag

Infometric tillhandahåller ett komplett mätinsamlingssystem för elnätsbolag. Insamling av mätdata, lagring, bearbetning och export av debiteringsunderlag. Systemet består av elmätare, kommunikations-produkter samt program för kommunikation och insamling av mätvärden. Elmätare från världsledande EDMI som används tillsammans med insamlingssystemet kan exempelvis vara integrerade elmätare som kommunicerar via det befintliga elnätet eller direkt via GPRS kommunikation.