Kommunikationssätt

Infometric erbjuder flera olika lokala kommunikationssätt för att kunna erbjuda en bra anpassning till kunders olika behov och olika typer av fastigheter.

mbus logo

 

M-Bus (Meter-Bus) är en kostnadseffektiv fältbuss för att överföra konsumtionsdata från olika typer av mätare. Kommunikation sker via en topologifri 2-tråds buss med enheterna (upp till 250 slavar per segment) som vattenmätare, elmätare, gasmätare, värmemängdsmätare och andra typer av mätare. Infometric använder olika omvandlare från M-Bus till Ethernet som installeras centralt i fastigheten. 

Fler och fler tillverkare implementerar det elektriska gränssnittet M-Bus i sina mätare. M-Bus är en Europeisk standard som beskrivs i standarden EN1434-3, EN13757-1, 2, 3, 4, 5

Den trådlösa MBUS standarden (EN 13757-4: 2005) specificerar radiokommunikation för vatten, gas, värme och elektriska mätare och är på väg att bli allmänt accepterat i Europa för smarta mätare eller avancerad mätinsamling. Trådlös M-Bus använder 868 MHz-bandet. Detta band ger en god avvägning mellan räckvidd, datahastighet och antenn storlek.  

Infometric följer M-Bus standarden för tråd-kommunikation och trådlös kommunikation.

M-Bus trådkommunikation

Mycket stabil kommunikation, kräver ledningsdragning vid installationen. Infometric har stöd för flera olika typer av M-Bus mätare från olika leverantörer. Används ofta då man vill kunna läsa hem värden direkt från mätarna och har möjlighet att dra kabel mellan alla mätare till en central anslutningspunkt. M-Bus vattenmätare kostar fortfarande något mer än enkla pulsmätare. 

Wireless M-Bus

Används framförallt i befintliga byggnader där det inte finns någon el vid mätplatsen, t.ex. under en diskbänk där man vill mäta varmvattenförbrukningen. I varje mätare finns ett batteri. Eftersom radiokommunikation används behövs inte någon kabeldragning förutom till de mottagande enheterna. Batteriet kan ha kortare livslängd än mätaren varför en underhållskostnad kan tillkomma.

 

 

LonWorks

LonWorks™ skapades av Echelon Corp 1988. LonWorks är en ledande nätverkslösning för fastighetsautomation. Uppskattningen av antalet installerade enheter i världen uppgår till flera miljoner. LonMark Interoperability Association med över 300 medlemsföretag visar på styrkan LonWorks har på marknaden. LonWorks inte bundet till ett fysiskt kommunikationsätt utan kan till exempel använda partvinnad tråd, elnätet, ethernet eller radio som sin kommunikationskanal. LonWorks är en standardteknik för många av de globala standardiseringsorganisationerna, tex ASHRAE, IEEE, ANSI, SEMI och många andra. LonWorks har är en nätverksstandard på marknaden för kommersiella fastigheter och används av flera systemleverantörer, till exempel Siemens Building Systems, Honeywell och TAC. 

Infometric använder LonWorks för partvinnad tråd (FTT) och elnätskommunikation (PLC).

LonWorks trådkommunikation

Mycket stabil kommunikation, kräver ledningsdragning av enkel tvåtråd vid installationen. Infometric har en terminal till vilken man kan ansluta fyra valfria pulsmätare samt en temperaturgivare som kommunicerar på detta vis. Denna lösning används företrädesvis vid nybyggnation då det är enkelt och kostnadseffektivt att dra kommunikationskabeln.

LonWorks elnätskommunikation

Eftersom elnätet används för kommunikationen krävs ingen ledningsdragning vid installation. Infometric har elmätare med inbyggd elnätskommunikation men även en terminal till vilken man kan ansluta fyra valfria pulsmätare samt en temperaturgivare. Elnätskommunikation används ofta vid installation i befintliga byggnader då installationsarbetet förenklas avsevärt.