Energimätning är inga konstigheter

För hyresgästerna hos SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, medlemmar i HBV sedan 1988) är det viktigt att kunna påverka sina egna kostnader. Leif Skoglund ser till att hyresgästerna har kontroll över sin energiförbrukning av vatten och el.

För att ge de boende möjlighet att själva kunna påverka kostnaderna och hålla hyrorna nere har SSSB valt att mäta energiförbrukning med hjälp av system från Infometric. I studentlägenheterna är det inte ovanligt att dator och TV står på för jämnan eller att de boende duschar mer än genomsnittet. Många glömmer också att släcka lampor när de går hemifrån och har flertalet tekniska apparater inkopplade. Det är också vanligt att hyresgästerna köper in ett extra element som drar mycket energi och förbrukar väldigt mycket varmvatten.

Det var under 2005 som SSSB installerade sitt första system från Infometric i området Kungshamra. Där mäts el och vatten i 218 lägenheter och hyresgästerna debiteras sin faktiska energiförbrukning. Någon som tidigt insåg fördelarna med energimätning och tillsammans med ledningen drivit på är Leif Skoglund, projektledare för El på SSSB. Leif har bakgrund som elektriker och har länge kämpat för att samtliga lägenheter skall jordas och få jordfelsbrytare. Han anser att det är ett utmärkt tillfälle att samtidigt som elinstallationerna förbättras också sätta in energimätsystem. Sedan projektet i Kungshamra installerades 2005 har Infometrics system fått fortsatt förtroende hos SSSB för sin funktion och kvalitet. Nu har systemet även installerats i SSSB's lägenheter i Solna, Lappkärrsberget och nybyggnationen i Hammarby Sjöstad där miljömedvetenheten och engagemanget hos hyresgästerna är stort.

Responsen från förvaltare och hyresgäster har varit positiv och man kan se en minskad förbrukning i de hus där mätsystemen installerats.

- Folk har mer koll och släcker efter sig när de går hemifrån. Med en ökad medvetenhet i samhället och den rådande debatten kring klimathotet kan man inte ignorera den enskilde individens ansvar,
säger Leif. Leif tycker att mätsystem är en investering väl värd installationskostnaderna. Vad man får igen i slutändan är värt så mycket mer.

- De som väljer bort att installera systemen av en eller annan anledning tänker alltför kortsiktigt. Mätning är inga konstigheter, hyresgästen måste kunna påverka sina kostnader. Det ligger i tiden.

Leif Skoglund

Folk har mer koll och släcker efter sig när de går hemifrån. Med en ökad medvetenhet i samhället och den rådande debatten kring klimathotet kan man inte ignorera den enskilde individens ansvar

Leif Skoglund, Stockholms Studentbostäder