Energichefens smarta drag - Riksbyggen sänkte förbrukningen med 20 procent

Riksbyggen storsatsar på individuell mätning av el, varmvatten och kallvatten. Idag använder sig 5 000 bostäder av Infometrics system men på sikt kommer betydligt fler av de 220 000 lägenheterna att få individuell mätning (IMD).

- Det handlar inte bara om rättvisa. Systemet minskar även kostnaderna för bostadsrättsföreningarna och bostadsrättsinnehavarna,
säger Kjell Berndtsson som är energichef på Riksbyggens huvudkontor.

Kjell Berndtsson menar att den främsta anledningen till att Riksbyggen började titta på individuell mätning av varm- och kallvattenförbrukning var att det fanns ett uttalat önskemål från bostadsrättsinnehavarna. Många menade att det fanns en djup orättvisa i att de inte själva kunde påverka kostnaderna för förbrukningen. Det här blir extra tydligt i föreningar där det finns både stora barnfamiljer likväl som ensamstående pensionärer, säger han och tillägger att när Riksbyggen scannade av marknaden fann man ett mycket stort spektrum av leverantörer. Valet föll på Infometric och berodde främst på att företaget har en bred erfarenhet av större entreprenader, vilket är en viktig del i processen. Det fanns även en bra teknisk plattform med beprövade lösningar som passade för Riksbyggens skiftande behov. De bostadsrättsföreningar som Riksbyggen förvaltar äger både stora och små flerfamiljhus och fristående radhus. I dagsläget har ungefär en tiondel av det totala bostadsbeståndet individuell mätning av något slag, vilket gett rejäla besparingar. Snittförbrukningen har minskat med 20 procent vilket innebär stora besparingar för både ekonomin och miljön.

- Vi vet av erfarenhet att det inte är bra med fasta månadsavgifter där både el och vatten ingår. När bostadsrättsägaren inte får feedback på hur mycket han eller hon förbrukar är det lätt att man slösar. Skräckexemplet är när man installerar infravärme på balkongen och luftkonditioneringsanläggningar bara för att elen ingår i månadsavgiften.

Kjell Berndtsson

Det handlar inte bara om rättvisa. Systemet minskar även kostnaderna för bostadsrättsföreningarna och bostadsrättsinnehavarna

Kjell Berndtsson, Riksbyggen