Varmvattnet nyckeln till lägre förbrukning för Kumla Bostäder

När Kumla Bostäder bestämde sig för att minska den totala energiförbrukningen för hela fastighetsbeståndet blev individuell mätning och debitering (IMD) av varmvattenförbrukningen från Infometric en viktig ingrediens.

Om drygt ett år ska samtliga av Kumla Bostäders 2 000 hyreslägenheter ha fått en individuell mätning av varmvattenförbrukningen tack vare Infometrics lösning. Just nu genomförs den första etappen som även omfattar installation av referensgivare för lägenhetstemperaturen.

- All tidigare erfarenhet visar att lägenhetsinnehavarna drar ned på förbrukningen av varmvatten när de får svart på vitt vad det kostar. En minskad varmvattenförbrukning gör även att kallvattenförbrukningen minskar,
säger Lars Elvermark som är projektledare för energibesparingsåtgärderna.

Den första etappen omfattar cirka 600 lägenheter som inom kort kommer att få hyresavier med den faktiska varmvattenförbrukningen specificerad. Samtliga hyresgäster kommer även att få möjlighet att själva se förbrukningen via en egen inloggningssida. Även om det är en stor investering räknar Lars Elvermark med en relativt kort payoff-tid på cirka åtta år för hela projektet, vilket blir möjligt tack vare de stora besparingarna.