Huge fastigheter räknar med snabb effekt

Kollektiv elmätning gör att elförbrukningen skenar. Därför inför Huge Fastigheter individuell elmätning (IMD) tillsammans med Infometric för samtliga lägenheter.

Av fastighetsbolagets 9 200 lägenheter har 2 300 tidigare inte haft några egna elmätare. Istället har den totala förbrukningen delats av hyresgästkollektivet, vilket gjort att det saknats incitament för de boende att spara el. När Huge Fastigheter bestämde sig för att införa individuell mätning valde man Infometrics system eftersom det blev billigare än att låta det lokala elverket sätta upp egna elmätare.

- Huge Fastigheter kommer fortfarande att stå för abonnemanget och sedan sälja elen till våra hyresgäster. Det här gör att dessa får ett lägre elpris än om de haft egna abonnemang,
säger Lars Heinonen som tror att man kommer att se en 20-procentig nedgång.

Den främsta anledningen till att han tror att det går att spara så pass mycket är att bostadsområdena har inglasade balkonger där flera av hyresgästerna satt in infravärme. I och med att man får en månatlig debitering av den faktiska elförbrukningen kommer många att snåla in på uppvärmningen av balkongerna.

- Med en vanlig LCC (Life Cycle Costing) beräkning så har vi igen investeringen på 4,2 år, säger han och tillägger att hyresgästerna kan följa sin förbrukning direkt på elmätaren eller via egen hemsida på webben.

I samband med installationen har Huge Fastigheter även förberett för framtida mätning av varmvattenförbrukningen, som sannolikt kommer att bli nästa åtgärd.

Lars Heinonen

Med en vanlig LCC (Life Cycle Costing) beräkning så har vi igen investeringen på 4,2 år, hyresgästerna kan följa sin förbrukning direkt på elmätaren eller via egen hemsida på webben.

Lars Heinonen, Huge Fastigheter