Göteborgs Energi

Infometric har sedan många år levererat smarta mätare och stöttat med expertis till Göteborgs Energi.

Göteborgs energi har varit en föregångare under flera år inom energimätning med hög expertis och har avtal med Infometric för att tillgodose behovet av avancerade elmätare.

Sedan Infometric hösten 2004 blev generalagent till EDMI har framgången med EDMIs produkter varit mycket stor och Infometric har idag över 70 000 mätare i drift hos olika nät- och fastighetsbolag runtom i Sverige.

- Infometric ser samarbetet med Göteborgs Energi som en viktig del i positioneringen på den skandinaviska marknaden.