Lundbergs vill att hyresgästerna själva ska kunna påverka sin energiförbrukning och kostnad

På Fastighets AB LE Lundberg finns ett stort miljötänk när det gäller att bygga och förvalta fastigheter.

Jimmy Ekström är utbildad ingenjör från Chalmers och arbetar som miljö- och energiansvarig på Lundbergs. Han ansvarar för en driftgrupp som består av ytterligare fyra driftingenjörer. Tillsammans har de bl.a. som uppgift att se till att fastigheterna uppfyller de låga förbrukningstal som har räknats fram för att uppnå den miljöklassning man har bestämt att huset ska uppfylla. Vid nyproduktion har Lundbergs ambitionen att uppnå miljöbyggnad silver för bostäder och guld för kontorshus. 

- Jakten på kilowattimmen och åtgärderna som sparar energi är något som jag drivs av. Det är verkligen kul att hitta åtgärder och se resultaten en månad senare, säger Jimmy.

Vidare berättar han att när de utför energiåtgärder är det inte ovanligt att klimatet på t.ex. kontoren blir bättre.

- Hyresgästen får ett bättre klimat när vi har rätta luftflöden för verksamheten och när värme och kyla inte jobbar mot varandra.

På fastighetsbolaget tänker man både långsiktigt och på helheten. Lundbergs är det enda komersiella fastighetsbolaget i Sverige som har tre certifieringar, vilka är ISO 14001 som är för miljö, ISO 50001 som är för energi och ISO 9001 som är för kvalitet. ISO 50001 borgar för struktur, uppföljning och att man arbetar mycket med energifrågan.

Individuell mätning

Lundbergs har alltid individuell mätning på varmvatten vid nyproduktion. Nya hus är i dagsläget generellt sett energisnåla och då blir varmvattnet en större del av energiförbrukningen. På Lundbergs vill man att hyresgästerna själva ska kunna påverka sin kostnad och på så vis blir de också mer energi- och miljömedvetna. 

- Vårt första hus med individuell mätning har varit i drift i snart två år. Här ser vi en lägre förbrukning jämfört med andra fastigheter där man inte betalar för hur mycket varmvatten man själv faktiskt förbrukar, berättar Jimmy.  

Infometric som ramavtalspartner

När det gäller samarbetspartner för IMD (Individuell Mätning och Debitering) har man valt att teckna ramavtal med Infometric. Det var viktigt med ett system som skulle gå att integrera med Lundbergs egna system och där både leveranser och hårdvara håller hög kvalitet.

- De har bra produkter, ett driftsäkert system och en mycket överskådlig samt bra uppföljning av energiförbrukning i form av Panorama, säger Jimmy.

Ett projekt som pågår just nu med Infometric är i Eskilstuna där 305 lägenheter hade kollektiv el, men nu fått mätare insatta i lägenheterna för individuell mätning. Responsen bland hyresgästerna är mycket positiv då man efterfrågat att kunna påverka sin egen elkostnad.

Utmaningar för framtiden

Jimmy berättar att det finns flera utmaningar vad gäller miljö- och energi. Här följer exempel på några:

  • I hus som byggdes på 60- och 70-talet gäller det att ta tillvara på värmen från frånluften via värmepumpar.
  • I kontor efterfrågas mer och mer kyla för bättre klimat samtidigt som man vill ha lägre energikostnader.
  • Det efterfrågas fler och fler laddstolpar i garage för elbilar i både bostadshus och köpcentrum. De drar i sin tur mycket el, vilket måste planeras in på ett smart sätt.
  • Nyproduktion av två bostadskvarter i Östergötland med nästan 800 lägenheter tillsammans där solceller på taken kan vara aktuellt.

- I Sverige ligger vi långt fram jämfört med andra länder vad gäller energioptimering i form av ny teknik, uppföljning och miljöklassning. På Lundbergs är miljö- och energifrågorna verkligen en viktig del både när det gäller nyproduktion och förvaltning, avslutar Jimmy.

Jimmy Ekström

Vårt första hus med individuell mätning har varit i drift i snart två år. Här ser vi en lägre förbrukning jämfört med andra fastigheter där man inte betalar för hur mycket varmvatten man faktiskt förbrukar själv.

Jimmy Ekström, Fastighets AB L E Lundberg