Ellevio väljer Infometric

Stabil och långsiktig partner till Infometric

Sedan 10 år tillbaka har Infometric haft ett tätt samarbete med Ellevio av avancerad mätning!

Infometric har tillsammans med Ellevio och övriga partners i mätinsamlingen med jämna mellanrum hållt i utbildningar i teknik och framtidens insamlingslösningar. Kommande nya funktionskrav ställer även högre krav på insamlingstekniken där Infometric och EDMI ligger i framkant.

Infometric ser Ellevio som en viktig partner på den nordiska marknaden.