Vallgossen - Ett rättvisemärkt skolexempel

När den tidigare leverantören av mätsystem upphörde med sin verksamhet blev det bråda dagar för bostadsrättsföreningen (BrF) Vallgossen i Stockholm. Genom att välja Infometric lyckades man lösa mätnings- och debiteringsfrågan på ett smidigt – och rättvist – sätt.

Redan när de första bostadsrättsföreningarna flyttade in år 2001 fanns det ett system för fjärravläsning av varmvatten, kallvatten, värme och el. Efter bara tre år fick föreningen beskedet att företaget som installerat systemet skulle lägga ned projektet.

- Vi blev tvungna att snabbt hitta ett annat alternativ. Eftersom JM som byggt huset hade goda erfarenheter av Infometric bestämde vi oss för att anlita dem,
säger Björn Högborn som är ordförande i föreningen.

Från och med 2006 tog Infometrics system över mätningen i de 126 lägenheterna, vilket fungerat smidigt och bra. Med Infometrics mättjänst kan föreningen löpande se alla förbrukningar på internet, både på fastighetsnivå och för varje enskild boende. Varje kvartal får föreningens ekonomiansvarige en fil med alla förbrukningar och debiterar därefter utgifterna på de kommande månadsavierna.

- Det är pedagogiskt och helt accepterat av de boende. Vill man duscha oftare och längre än grannen är det möjligt, men då får man också finna sig i att månadsavgiften blir högre.
Björn Högborn menar att det vanliga sättet att debitera kostnader, det vill säga att fördela alla driftskostnader efter lägenhetens storlek, är både förlegat och orättvist.

- Vi ser framför allt att vattenförbrukningen skiljer sig markant mellan olika lägenheter, beroende på om personer bor ensamma eller om det rör sig om stora familjer. För oss som har alltifrån små enrummare till stora femrumslägenheter innebär det att vi har de flesta familjesammansättningarna man kan tänka sig.
På sikt är Björn Högborn övertygad om att den individuella mätningen kommer ge ett incitament för medlemmarna att spara energi.
- Med stigande priser för el, gas och vatten blir det lönsamt för var och en att se över sina vanor i bostaden.

Vallgossens mätningar är i mångt och mycket ett skolexempel på varför individuell mätning och debitering (IMD) är ett mer rättvist sätt att fördela energikostnaderna.

Fakta:

  • Den högsta vattenförbrukningen i Vallgossens lägenheter är 56 m3 på ett kvartal, den lägsta 0,5 m3.
  • Den högsta elförbrukningen som uppmätts i en lägenhet är 1451 kWh på ett kvartal, den lägsta är 148 kWh.

(Foto: Marcus Bryngelsson)

Björn Högborn, BrF Vallgossen

Med stigande priser för el, gas och vatten blir det lönsamt för var och en att se över sina vanor i bostaden.

Björn Högborn, BrF Vallgossen