150 elabonnemang blev 6

Bostadsrättsföreningen Taljan sparar upp till 200 000 kr per år åt sina medlemmar med Infometrics system för individuell mätning (IMD).

- Den fasta kostnaden för lägenheternas abonnemang är en onödigt hög andel av månadskostnaden för varje enskild medlem. Detta oberoende av hur mycket el som förbrukas av varje lägenhet,
säger Kaj Höglander från Bostadsrättsföreningen Taljan.

Kaj fick hösten 2010 styrelsens uppdrag att samla in information om individuell mätning, begära in offerter samt ta fram beslutsunderlag. Det ledde till första kontakten med Infometric.

- Efter förfrågan hos vår jurist framkom det att våra stadgar medger att styrelsen kan besluta om ersättning för värme, varmvatten och elektrisk ström skall betalas efter förbrukning eller yta. Detta betydde att det inte behövdes någon stadgeändring för att kunna genomföra ett beslut om införande av individuell mätning av elförbrukning inom vår BrF,
säger Kaj Höglander.

Styrelsen beslutade i juni 2011 att införa individuell mätning av el med ett system från Infometric. Föreningens 6 inkommande elserviser byggdes om så att fastigheternas totala elförbrukning, inklusive lägenheterna, mäts med 6 abonnemang mot nätbolaget. Samtliga lägenhetsabonnemang avslutades och nätbolagets mätare togs bort. I deras ställe installerades nya elmätare för fördelningsmätning. Infometrics system samlar in mätvärden från mätarna varje dygn och skickar debiteringsunderlag till föreningens ekonomiska förvaltare så att den boende får sin förbrukning på hyresavin. Samtliga insamlade mätvärden finns dessutom tillgängliga för föreningen på Infometrics webbportal. Systemet har varit i drift sedan december 2011.