Miljösmart lösning ger hyresgästerna möjlighet att sänka sin hyra

På det kommunala fastighetsbolaget Armada Bostäder ger man nu hyresgästerna möjlighet att agera miljösmart och samtidigt kunna påverka sin hyra. Detta med hjälp av ELS Vision, en display på vilken hyresgästerna enkelt kan läsa av och jämföra sin förbrukning av varm- och kallvatten. För att hämta hem aktuella mätvärden till ELS Vision samarbetar Infometric med RCO och Electrolux.

ARMADA BOSTÄDER AB i Österåkers kommun, norr om Stockholm, har totalt cirka 1500 lägenheter fördelat på 22 fastigheter. Alla fastigheter är IT-anpassade och det är hög standard på bostäderna.

- Vi har samarbetat med RCO i flera år nu,
säger Lise-Lotte Billborn, förvaltningschef på Armada Bostäder AB.
- I många av vara fastigheter har vi RCO passagesystem för att öppna entréportar, garage, soprum och tvättstugor. De flesta av våra allmänna tvättstugor har vi dessutom försett med bokningssystem. Det har ökat tryggheten och hyresgästerna är nöjda med systemet. Det är enkelt att öppna med en tag och bokningen av tvättider fungerar smidigt. I några av fastigheterna har vi installerat Electrolux Laundry Systems kommunikationscentral ELS Vision, främst att användas för bokning av de allmänna tvättstugorna.

Visa hyresgästernas energiförbrukning

- Det var i samband med att vi nu byggde två nya fastigheter, med sammanlagt 38 lägenheter som vi fick reda på möjligheten att man på ELS Vision även kunde visa hyresgästernas individuella energiförbrukning. Vi tyckte det här låg rätt i tiden och ville därför ha systemet, med funktionen att hyresgästerna i porten skall kunna se sin förbrukning av varm- och kallvatten och jämföra vecka för vecka. På det här sättet kan våra hyresgäster påverka sin egen hyra, vilket definitivt är ett mervärde. Dessutom är en minskad energiförbrukning positivt for miljön,
säger Lise-Lotte Billborn.

Samarbete med lnfometric

För att hämta hem aktuella mätvärden till ELS Vision samarbetar RCO med lnfometric AB. Med hjälp av lnfometrics mätare i lägenheterna samlas information in om aktuell energiförbrukning. Denna information skickas sedan vidare till lnfometrics energimätsystem. När hyresgästen håller sin nyckel-tag mot ELS Vision displayen kan hon enkelt, i trapphuset/porten, se sin förbrukning av varm- och kallvatten. Hyresgästerna kan även gå in på Infometrics webbportal och se sin förbrukning.

- Vi har just kört igång systemet och det fungerar bra. Det är också lätt för oss att sköta och administrera ELS Vision. Från lnfometric får vi in färdigt debiteringsunderlag, när det gäller hyresgästernas vattenförbrukning. Det ligger sedan till grund för den kostnad för tappvattenförbrukning som vi debiterar hyresgästen på hyresavin. Nu ska vi låta det gå en tid och sedan utvärdera funktionen med mätning av varm- och kallvatten. Går det som vi hoppas kommer vi även införa det på flera av våra fastigheter,
säger Lise-Lotte Billborn.