Lägenheter

Om IMD

IMD är en förkortning av Individuell Mätning och Debitering och betyder i korthet att man mäter och debiterar faktisk energiförbrukning per förbrukare, d.v.s. att var och en får betala för vad de faktiskt gör av med.

I Sverige finns det i dagsläget cirka 2,3 miljoner lägenheter. Av dessa finns det alltjämt kvar ett stort antal lägenheter där elförbrukningen mäts kollektivt och sedan fördelas per yta, vilket innebär att alla hushåll med samma lägenhetsstorlek betalar lika mycket för el oberoende av hur mycket den enskilde individen faktiskt förbrukar. Utan hänsyn till eventuellt innehav och/eller användning av tvätt- och diskmaskiner, infravärme på inglasad balkong eller golvvärme i badrum. När det gäller förbrukningen av varmvatten är situationen, hör och häpna, ännu "värre". I detta fall är det snarare regel än undantag att förbrukningen fördelas per yta, d.v.s. att ingen individuell mätning förekommer.

För att en lägenhetsinnehavare överhuvudtaget skall känna ett incitament till att anstränga sig i syfte att förbruka mindre energi är det i regel nödvändigt att en kostnadsbesparing är möjlig. Att fördela energikostnader efter antalet kvadratmeter boyta ger inte den boende någon som helst möjlighet att påverka sina utgifter gällande elförbrukningen. Inga incitament leder till tafatta, i många fall uteblivna, försök att hushålla med elen. Att spä på den enskilde individens motivation, genom att exempelvis införa IMD, är av denna anledning direkt nödvändig i syfte att öka insikten och därmed främja personens förmåga att reflektera kring sin energiförbrukning.
 

IMD - en erkänt kostnadseffektiv metod

Enligt Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande, från 2008, kan man vid införande av Individuell Mätning och Debitering, d.v.s. att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning, räkna med genomsnittsliga besparingar på 10-30 % för el och 15-30 % för varmvatten. Utöver att tekniken IMD innebär en drastisk kostnadsminskning för de boende reduceras miljöpåverkan, en aspekt som är extremt viktig att ta i beaktande då människans allt mer hänsynslösa levnadssätt skadar djur och natur i högre utsträckning än tidigare. Att förringa de små åtgärderna är därför inte att föredra, varför införandet av IMD bör beaktas som en av alla små vattendrag i den gamla devisen "många bäckar små".
 

Ett gemensamt abonnemang för el

Ett annat sätt att använda individuell mätning i syfte att sänka kostnaderna för lägenhetsinnehavare är att avskaffa alla individuella elabonnemang och som alternativ ordna fram ett gemensamt abonnemang för husets samtliga lägenheter. Kostnaderna för elförbrukningen fördelas i sådana fall genom en så kallad undermätning, vilket kort och gott innebär att alla berörda lägenhetsinnehavare delges en individuell elmätare och endast betalar för sin egen förbrukning. Med hjälp av detta tillvägagångssätt undviker den enskilde lägenhetsinnehavaren att betala de inte sällan höga fasta kostnaderna som tillkommer vid tecknandet av ett eget elabonnemang.