Minimera administration med Infometrics Serviceavtal

torsdag 01 december 2016

Minimera administration med Infometrics Serviceavtal

Med vårt Serviceavtal kan vi erbjuda bostadsrättsföreningen en utökad service vid felavhjälpning.

Serviceavtalet innebär att Infometric aktivt arbetar med felavhjälpning för föreningen istället för att enbart skicka en statusrapport. Vi rapporterar även eventuella fel till kontaktpersonen för felanmälan där vi ger en analys av felet och en rekommenderad lösning eller plan för felsökning. Fel som framkommit åtgärdas av installatör efter avstämning och godkännande från kund. Kostnaden för Infometrics administrativa tid och tid för systemarbete vid felsökning och felåtgärder ingår i tjänsten. Likaså ingår även 12 fria tariffändringar per år samt support till lägenhetsinnehavare angående förbrukning.  

Serviceavtalet tecknas som ett tillägg till det vanliga Mättjänstavtalet. 

Fördelar med avtalet:

  • Underlättar för styrelsen. Arbetsbördan för styrelsen vid eventuella fel i anläggningen minimeras.
     
  • Mindre administration. Brf:er kan försäkra sig om att förbrukningsdata blir komplett till förvaltning kontinuerligt och hantering av fel i anläggningen blir åtgärdat utan krav på medverkan från styrelse. Styrelsen slipper administration kring eventuella problem i anläggningen.  

Kontakta oss

Är du intresserad av att implementera Serviceavtalet eller vill veta mer, kontakta oss på Drift och Support så hjälper vi dig vidare, support@infometric.se eller tel: 08-594 775 41.