Infometrics produkter

Sedan starten för Infometric 1995 har över 90 000 mätare med tillhörande produkter för insamling installerats hos våra kunder. De äldsta produkterna är fortfarande i drift och kompatibla med dagens system. Alla våra mätare är certifierade för att långtidstabiliteten skall kunna garanteras.

Nedan kan du välja produktgrupp för mer information och nedladdning av datablad för alla produkter.

Du hittar även Installationsanvisningar och installationsguider samt Egenkontroller vid installation.  

Kommunikationssätt

Vi erbjuder ett flertal lokala kommunikationssätt för att uppfylla just era behov

Hur kan vi hjälpa er?

Ökad energiförbrukning och ökade energikostnader ställer nya krav på mätning och debitering av energiförbrukning.